Catalogue bơm

Dưới đây là link catalogue máy bơm chữa cháy của công ty chúng tôi quý khách có thể nhấp vào link bên dưới để down load về cám ơn :

Catalogue động cơ hyundai:
http://www.hyundaiengine.com/data/ENGINE%20CATALOG.pdf

Catalogue máy bơm xăng tohatsu vc52as

Catalogue máy bơm xăng v20fs

catalogue máy bơm xăng tohatsu vc72as

https://www.tohatsu.co.jp/pump_en/product/tabid/357/pdid/4107000/Default.aspx

https://www.tohatsu.co.jp/pump_en/product/tabid/357/pdid/4107000/Default.aspx
Gọi ngay